BRYCE EN BLONDIE
De Franse Bulldog
Jij kleine hond
met heel groot oor
dat spreekt en tevens luistert;
jij kleine hond
met heel groot oor
dat hoort, wat men ook fluistert

jij brokje spier,
dat nijdig trilt
wanneer je wilt gaan vechten
jij luide kef,
die snerpend gilt
komt iemand aan jouw rechten

je borst is breed
je rug is kort
jij laat je niet kleineren;
jij hebt een hondenhart van goud
dat elkeen moet waarderen